English

Информационен бюлетин

 

 

Проект “Безопасност за нашите деца” Системен код: ROBG - 461, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България;

Днес е

Часът е:


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН
.

Проект “Безопасност за нашите деца” Системен код: ROBG - 461, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България; Предмет: „Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“
Срок за подаване на оферти: 07.05.2020 г., 17.00 ч.

Документите за процедурата можете да изтеглите оттук.


Проект “Безопасност за нашите деца” Системен код: ROBG - 461, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България; Предмет: "Услуги по организиране на срещи и събрания в хотел"
Срок за подаване на оферти: 07.05.2020 г., 17.00 ч.

Документите за процедурата можете да изтеглите оттук.

 

 

Изработил IT RDA&BC 2000