English

Днес е

Часът е:


 

ЦПО към „Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 ” има лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 2009 г., също така има подписано споразумение с Агенция по заетостта по ОП"Развитие на човешки ресурси".

Центърът за професионално обучение към „АРР и БЦ 2000” Монтана предоставя обучения от нововъведената ваучерна система към Агенцията по заетостта по следните специалности:

Информация за предоставяните обучения по ключови компетентности

Наименование на обучението

Вид ключова компетентност

Брой часове за обучение

Английски език I ниво

2 – Общуване на чужди езици

120

Английски език II ниво

2 – Общуване на чужди езици

100

Английски език III ниво

2 – Общуване на чужди езици

100

Компютърно обучение

4 – Дигитална компетентност

64

Мотивационно обучение

5 – Умение за учене

30

Умения за работа в екип

5 – Умение за учене

47

Управление на конфликти

6 – Обществени и граждански компетентности

34

Предприемачество

7 – Инициативност и предприемачество

48

Маркетинг

7 – Инициативност и предприемачество

37

Умения за разработване и управление на проекти

7 – Инициативност и предприемачество

30

Информация за предоставяното професионално обучение/обучения*

Наименование на професията/ специалността

Код съгласно СПОО

Брой часове за обучение

“Продавач - консултант”

3410201

690

“Оперативен счетоводител”/
“Оперативно счетоводство”

3440301

972

“Сътрудник в малък и среден бизнес”/
“Малък и среден бизнес”

3450501

732

“Оператор на компютър”/
„Текстообработване”

4820301

330

“Икономист”/
„Икономика и мениджмънт”

3451204

911

“Офис - секретар”/ „Административно обслужване”

3460201

670

“Строител – монтажник”/ „Дограма и стъклопоставяне”

5820404

661