English

Днес е

Часът е:


 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ

 

Предмет: „Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 22462000-6, „Рекламни печатни материали“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 92976/13.08.2018 г. по Проект “Съвместно приключение по планинските пътеки”, Системен код: ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България;

ППредмет: „Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 22462000-6, „Рекламни печатни материали“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № № 94706/21.08.2018 г. по Проект “Открийте съкровищата на ромите”, Системен код: ROBG-410, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България;

Проект "Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион", Системен код: ROBG-34 Предмет: "Осигуряване на услуги по организиране на срещи и събрания в хотел" 1.1. Доставка на изложбени щандове тип pop-up с печат и изработване и инсталиране на информационни табели, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 39154100-7, „Изложбени щандове“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 77483/14.06.2017 г. по Проект “Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, Системен код: ROBG-34, 1.2. Доставка на изложбени щандове тип pop-up, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 39154100-7, „Изложбени щандове“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 86689/27.07.2018 г., по Проект “Живи човешки съкровища”, Системен код: ROBG-358, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България;

Проект “Открийте съкровищата на ромите”, проектен код: ROBG-410, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, стартира процедура за избор на изпълнител с публикуване на обява с предмет „Разработване на Проучване на клоновете на традиционната култура на ромите“.

Проект “Съвместно приключение по планинските пътеки”, проектен код: ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България

Предмет: Класиране на кандидати, подали проектни предложения за финансиране към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи Монтана, сесия юли 2018.

Предмет: "Осигуряване на услуги по организиране на срещи и събрания в хотел" Проект: Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион"

„Разработване на софтуерно приложение за мобилни устройства за представяне на туристически /природни/ обекти и дестинации в регионите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци, Румъния посредством GPS навигация“ - (публикувана на 26.2.2018 г.)

"Стартира втора сесия за подаване на кандидатури за финансиране от Общински фонд Монтана за подкрепа на местни инициативи."

"Фонд за покрепа на местни инициативи в община Монтана" - (публикувана на 13.10.2017 г.)

„Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“ - (публикувана на 28.12.2017 г.)

„Разработване на Туристически промоционален пакет за 4 области в Северна България и 3 области в Южна Румъния, мултимедийна презентация, вкл. видеофилм и тиражиране на презентацията на DVD носител“ - (публикувана на 28.12.2017 г.)

„Услуги по организиране на срещи и събрания в хотел“ - (публикувана на 13.10.2016 г.)

„Изработка на промоционални материали“ - (публикувана на 19.08.2016 г.

„Полиграфическа изработка на промоционални материали и тиражиране на DVD” - (публикувана на 05.09.2014 г.)

„Услуги за организиране на събития – обучение „Културен туризъм“ и туристическо изложение” - (публикувана на 31.03.2014 г.)

Услуги за организиране на събития - обучения по маркетинг и реклама” - (публикувана на 14.03.2014 г.)

„Разработване на пакет „Туристически услуги” - (публикувана на 10.02.2014 г.)

„Разработване на Проучвания“ с две обособени позиции: - (публикувана на 30.01.2014 г.)

„Разработване на Проучвания“ с две обособени позиции: - (публикувана на 16.01.2014 г.)

„Разработване на Проучвания“ с две обособени позиции: - (публикувана на 13.12.2013 г.)

„Разработване на Ресурсен пакет "Културен туризъм" за региони Монтана, Видин и Долж" - (публикувана на 26.08.2013 г.)

„Проектиране, създаване и разработване на 6 софтуерни пакета и интернет портал за популяризиране на трансграничния регион Монтана–Видин-Долж” - (публикувана на 08.08.2011 г.)

„Услуги по организиране на срещи и събрания в хотели“ - (публикувана на 23.12.2016 г.)