S
English

Днес е

Часът е:


 

Текущи проекти
Проект "Създаване на мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион"

Финансиран от:

Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Водеща организация:

Проектът се реализира от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана, в партньорство с Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин (АРРБЦ Видин) и Румънска Асоциация за Технологичен трансфер и иновации, Крайова, Румъния

Времетраене:

27.06.2017 г. – 28.08.2019 г.

Цели:

Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото използване на природното наследство и да популяризира предоставяните комплексни туристически услуги в областите Монтана,Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния. Реализацията на проекта фокусира върху разработване на приложение за мобилни устройства, което ще функционира като навигатор и ще осигурява актуална и полезна информация /текст и снимки относно туристически /природни/ атракции за туристите, дори и без достъп до интернет. Мобилното приложение има за цел да улесни туристите, които са решили да пътуват около природните забележителности в целевия регион, да насочва и информира за предварително зададения обект или маршрут, без да е необходим достъп до интернет. Функционалността на приложението трябва да позволява по-нататъшно планиране на маршрута, както и споделяне на предпочитан маршрут. Мобилното приложение ще се изтегля безплатно от Apple App Store и Google Play.

Проект "Приключение с балон-нов съвместен туристически продукт"

Финансиран от:

Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Водеща организация:

Проектът се реализира от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център“, Видин в партньорство с „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана и румънска Асоциация за електроника и софтуерна индустрия, Крайова, Румъния.

Времетраене:

стартира на 02.02.2016 г. и е с продължителност до 01.02.2018 г.

Цели:

Полетът с балони с горещ въздух е забележителна туристическа атракция, която може да удовлетвори желанията на много туристи от трансграничния регион Монтана-Видин-Долж. Целта на проекта е създаване на нов туристически продукт, който все още е неизвестен за трансграничния регион. Продуктът ще допринесе за развитието на туристическия сектор в частност и на икономиката като цяло в региона.